پارس دیتا
کد: KB-SW-FA-10
زمان انتشار: یکشنبه 26 فروردین 1397

قوانین جدید ICANN جهت انتقال دامنه

انتقال دامنه بین registrar ها و registrant ها هزاران بار در هر روز انجام می گردد، پروسه این انتقال توسط ICANN مدیریت می گردد که به علت حجم زیاد این انتقال ها این پروسه بسیار پیچیده می باشد. ICANN برای بهبود این پروسه قوانین جدید وضع نموده است. قوانینی که پروسه انتقال دامنه بین registrar ها را تحت تاثیر قرار داده است.


icann

سیاست جدید ICANN در انتقال دامنه

ICANN از ۱ دسامبر ۲۰۱۶ قوانین جدیدی برای انتقال مالکیت دامنه اجرا نموده است که در تمامی مراکز ثبت قابل اجرا می‌باشد.

قبلا انتقال دامنه بین رجیسترار‌ها بوده و تنها مالک اولیه دامنه، ایمیل انتقال دامنه را دریافت و پس از تایید تغییرات اعمال می گردید.

در قوانین جدید انتقال بین ثبت کننده‌ها می‌باشد که چندین ایمیل به مالک اولیه و مالک جدید پس از بررسی ICANN ارسال خواهد شد.

نکته قابل اهمیت این است که هر تغییری در دامنه مانند تغییر در نام، نام‌خانوادگی، ایمیل، نام شرکت و … نیز نیاز به تایید ایمیل‌های ارسالی از مراکز ثبت توسط طرفین دارد.

پس از تایید ایمیل و تغییر مشخصات مجددا ایمیلی برای طرفین جهت اطلاع رسانی تغییر مشخصات ارسال خواهد شد.

پس از تغییر مشخصات دامنه، امکان انتقال دامنه به مرکز ثبت جدید تا ۶۰ روز وجود نخواهد داشت و دامنه قفل خواهد شد.

پروسه کامل انتقال دامنه به شرح زیر می‌باشد:

آغاز فرایند انتقال با ارسال درخواست انتقال دامنه توسط مالک جدید
بررسی ICANN و ارسال ایمیل به مالک جدید جهت بررسی مشخصات دامنه و تایید و یا عدم تایید تغییرات
بررسی تایید دامنه توسط ICANN و در صورت تایید مالک جدید، ICANN ایمیل جدید به مالک قبلی ارسال خواهد کرد تا انتقال را تایید و یا رد نماید.
در صورت تایید مشخصات دامنه تغییر خواهد کرد.
پس از تغییر مشخصات مجددا ایمیل اطلاع رسانی تغییر مشخصات برای طرفین ارسال خواهد شد.
پس از تغییر مشخصات، دامنه به مدت ۶۰ روز قفل و امکان انتقال را نخواهد داشت.

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 26 فروردین 1397 8:41:15