پارس دیتا
کد: KB-SF-K4-FA-1
زمان انتشار: چهارشنبه 29 مرداد 1393

نحوه فعال سازی و غیر فعال سازی پیامک های تبلیغاتی

چنانچه شما دریافت پیامک های تبلیغاتی را برای خط خود غیر فعال نموده اید، می توانید مجددا این سرویس را فعال نمایید. در این دانشنامه نحوه فعال سازی و غیرفعال سازی دریافت پیامک های تبلیغاتی در اپراتورهای مختلف توضیح داده شده است.
نحوه فعال سازی و غیر فعال سازی پیامک های تبلیغاتی در اپراتورهای مختلف به شرح ذیل می باشد:

نحوه فعال سازی  و غیر فعال سازی پیامک تبلیغاتی همراه اول
نحوه فعال سازی و غیر فعال سازی پیامک تبلیغاتی ایرانسل

آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 10 آبان 1396 11:26:27