پارس دیتا
کد: KB-WP-C2-FA-202
زمان انتشار: شنبه 8 خرداد 1400

ویژگی های Snipping Tool

نرم افزار Snipping Tools Snipping Tool برنامه ای با قابلیت عکس برداری از برنامه های در حال اجرا در صفحه میز کار می باشد.

در منوی باز شده 4 گزینه وجود دارد که به ترتیب آنها را توضیح می دهیم:

Free-form Snip: این گزینه امکان عکس برداری از یک محدوده بدون قاعده را فراهم می سازد.

Rectangular Snip: با استفاده از این گزینه می توانید یک محدوده مستطیلی را انتخاب نموده و سپس از آن عکس برداری نمائید.

Windows Snip: با انتخاب این گزینه امکان عکس برداری از نرم افزار یا پنجره ی در حال اجرا وجود دارد.

Full-screen Snip: در صورتی که این گزینه را انتخاب نمائید، نرم افزار از کل صفحه مانیتور عکس می گیرد.

آخرین بروزرسانی: شنبه 8 خرداد 1400 9:06:49