پارس دیتا
کد: KB-SD-FA-5
زمان انتشار: دوشنبه 20 مرداد 1393

تنظیم و یا تغییر Collation در SQL سرور از طریق اجرای Query

Database Collation در بانک اطلاعاتی SQL زبان قابل فهم بین بانک اطلاعاتی و نرم افزار Management Studio را مشخص مینماید. در صورت عدم Set نمودن Collation استاندارد مربوط به زبان بانک اطلاعاتی، کاراکتر های تعریف نشده در بانک اطلاعاتی به صورت به هم ریخته و بعضا '؟' در خواهند آمد. جهت ست نمودن Collation بانک اطلاعاتی از طریق اجرای Query مراحل ذیل را دنبال نمائید.
جهت آگاهی از نحوه اجرای Query در بانک اطلاعاتی SQL دانشنامه اجرای Query در مدیریت تحت وب SQL Server را مشاهده نمایید.
ساختار اصلی دستور تغییر Collation در بانک اطلاعاتی MSSQL به شرح ذیل میباشد که در آن 'YOUR-DATABASE' نام بانک اطلاعاتی و 'YOUR-DATABASE-COLLATION' زبان بانک اطلاعاتی (Database Collation) میباشد.
ALTER DATABASE YOUR-DATABASE
COLLATE [YOUR-DATABASE-COLLATION]
یکی از Collation هایی که از کاراکترهای موجود در زبان فارسی پشتیبانی می نماید Arabic_CI_AS می باشد. توسط دستور ذیل، کولیشن دیتابیسی با نام parsdata به Arabic_CI_AS تغییر پیدا می کند.
ALTER DATABASE parsdata
COLLATE [Arabic_CI_AS]
جهت مشاهده لیست تمامی Collation های قابل پشتیبانی توسط نرم افزار SQL Server میتوانید Query ذیل را در این نرم افزار Run نمائید.
select name, COLLATIONPROPERTY (name, 'CodePage') as Code_Page, description
from sys.fn_HelpCollations()
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 10 آبان 1396 9:32:43