پارس دیتا
کد: KB-WP-C2-FA-169
زمان انتشار: دوشنبه 12 اسفند 1398

نحوه بازیابی Suspect دیتابیس در MSSQL

گاهی پیش آمده است که دیتابیس شما در حالت Suspeced mode قرار گرفته و از دسترس خارج شده است از جمله دلایلی که ممکن است باعث این اتفاق شوند: 

• خراب و یا corrupte شدن دیتابیس

• در صورت نداشتن فضای کافی در زمان راه اندازی مجدد دیتابیس جهت ریکاوری و یا بازیابی پایگاه داده

• باز نشدن دیتابیس در زمانی که دسترسی به فایلهای پایگاه داده امکان پذیر نبوده و یا عدم داشتن فضای کافی دیسک و یا حافظه(memory)

• نگه داشته شدن فایلهای دیتابس توسط سیستم عامل و نرم افزارهای بکاپ گیری جانبی و غیره...

• قطعی ناگهانی سرور دیتابیس، قطع برق و یا مشکلاتی در سخت افزار

جهت اطلاع از نحوه بازیابی Suspect دیتابیس در MSSQL مراحل ذيل را دنبال نمایيد:


 • پس از باز نمودن "SQL Server Management Studio" دیتابیس مورد نظر را انتخاب نموده و در قسمت "New Query" می بایست دستور ذیل را کپی نموده و سپس اجرا "(Execute)" نمایید.
  دقت نمایید به جای "YourDatabase" می بایست نام دیتابیس خود را قرار دهید.
  EXEC sp_resetstatus [YourDatabase];
  ALTER DATABASE [YourDatabase] SET EMERGENCY
  DBCC checkdb([YourDatabase])
  ALTER DATABASE [YourDatabase] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
  DBCC CheckDB ([YourDatabase], REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
  ALTER DATABASE [YourDatabase] SET MULTI_USER
آخرین بروزرسانی: دوشنبه 12 اسفند 1398 9:15:22