پارس دیتا
کد: KB-SW-C2-FA-59
زمان انتشار: شنبه 8 آبان 1395

نحوه مشاهده Message Traffic تمامی حساب های ایمیل توسط نرم افزار Smarter Mail

نرم افزار SmarterMail امکان مشاهده گزارش ترافیک تمامی حساب های ایمیل یک دامنه را در اختیار کاربران قرار میدهد. این گزارش تعداد ایمیل های ارسال شده و دریافت شده هر یک از حساب های ایمیل را به صورت جداگانه نمایش میدهد.

 • ابتدا میبایست با استفاده از آدرس Webmail میزبانی خود (mail.domainname) وارد صفحه ورود حساب ایمیل شوید. سپس مانند تصویر زیر "Email Address" و "Password" را در قسمت های مشخص شده وارد و بر روی گزینه "Login" کلیک نمایید.
 • سپس مانند تصویر زیر بر روی گزینه "Reports" کلیک نمایید.
 • در این صفحه از منوی سمت چپ به ترتیب بر روی گزینه های "Domain Summary Reports" سپس "Traffic Reports" و سپس "Message Traffice" کلیک نمایید.
 • در این قسمت میبایست تنظیمات گزارش را به شرح زیر اعمال نمایید.
  • "Ganerate Report": با کلیک بر روی این گزینه گزارش نهایی نمایش داده میشود.
  • "Export": با استفاده از این گزینه میتوانید گزارش نهایی را به صورت یک فایل دانلود نمایید.
  • "Print": با کلیک بر روی این گزینه میتوانید گزارش نهایی را چاپ نمایید.
  • "Set Dates": با استفاده از این قسمت میتوانید برای گزارش روز و تاریخ مشخصی انتخاب نمایید.
  • "Date Range": با استفاده از این قسمت میتوانید بازه زمانی دقیقی برای گزارش مشخص نمایید.
  • "Chart", "Sort", "Table": با استفاده از این گزینه ها میتوانید تنظیمات گزارش مانند نوع نمودار، نوع جدول و مرتب سازی گزارش را اعمال نمایید.

  سپس میتوانید در جدول "Message Traffice Summary" مانند تصویر، گزارشات مربوط به تمامی حساب های ایمیل را ملاحظه نمایید.

آخرین بروزرسانی: شنبه 8 آبان 1395 8:49:33