پارس دیتا
کد: KB-SW-C2-FA-62
زمان انتشار: یکشنبه 23 آبان 1395

نحوه مشاهده Message Traffic یک حساب ایمیل توسط نرم افزار Smarter Mail

 SmarterMail یکی از برجسته ترین نرم افزارهای ایمیل سرور است. توسط این نرم افزار می توانید سرویس ایمیل سازمان خود را به آسانی سرویس دهی نمایید. این گزارش، تعداد ایمیلهای ارسالی و دریافتی یک حساب ایمیل را نمایش میدهد.

 • ابتدا میبایست با استفاده از آدرس Webmail میزبانی خود (mail.domainname) وارد صفحه ورود حساب ایمیل شوید. سپس مانند تصویر ذیل "Email Address" و "Password" را در قسمت های مشخص شده وارد و بر روی گزینه "Login" کلیک نمایید.

 • سپس مانند تصویر ذیل بر روی گزینه "Reports" کلیک نمایید.
 • در این صفحه از منوی سمت چپ به ترتیب بر روی گزینه های "My Reports" سپس "Traffic Reports" و "Message Traffic" کلیک نمایید.

 • در این قسمت میبایست تنظیمات گزارش را به شرح ذیل اعمال نمایید.
  • "Generate Report": با کلیک بر روی این گزینه گزارش نهایی نمایش داده میشود.
  • "Export": با استفاده از این گزینه میتوانید گزارش نهایی را به صورت یک فایل دانلود نمایید.
  • "Print": با کلیک بر روی این گزینه میتوانید گزارش نهایی را چاپ نمایید.
  • "Set Dates": با استفاده از این قسمت میتوانید برای گزارش، روز و تاریخ مشخصی انتخاب نمایید.
  • "Date Range": با استفاده از این قسمت میتوانید برای گزارش، محدوده زمانی انتخاب نمایید.
  • "Chart"، "Sort"، "Group": با استفاده از این گزینه ها میتوانید تنظیمات گزارش مانند نوع نمودار، نوع جدول و مرتب سازی گزارش را اعمال نمایید.

  سپس میتوانید در جدول "Message Traffic Trend" مانند تصویر، گزارشات مربوط به حساب ایمیل را ملاحظه نمایید.


آخرین بروزرسانی: دوشنبه 24 آبان 1395 9:42:10