پارس دیتا
کد: KB-SW-C2-FA-75
زمان انتشار: یکشنبه 14 آبان 1396

تنظیم خودکار BCC برای تمام پیام های ارسالی کاربر در SmarterMail

گاهی اوقات قصد دارید رونوشتی از تمامی ایمیل های ارسالی یک اکانت ایمیل برای فرد دیگری نیز ارسال شود و قصد ندارید گیرندگان اصلی ایمیل شما بتوانند آدرس ایمیل این فرد را مشاهده کنند. در Smartermail می توانید این فرآیند را به صورتی ثبت نمایید تا نسخه ای از ایمیل های ارسال شده به صورت اتوماتیک به یک ایمیل دیگر نیز ارسال گردد. این قابلیت برای آرشیو و نظارت بسیار مفید می باشد.مراحل فعال سازی قابلیت Event در Smartermail به شرح ذیل است:

  • ابتدا می بایست با استفاده از آدرس Webmail میزبانی خود (mail.domainname) وارد صفحه ورود حساب ایمیل شوید. سپس مانند تصویر زیر "Email Address" و "Password" را در قسمت های مشخص شده وارد و بر روی گزینه "Login" کلیک نمایید.

  • گزینه "Settings" را انتخاب نمایید.

  • سپس گزینه "Events" را انتخاب نمایید.

  • جهت ایجاد یک شرط جدید گزینه "New" را انتخاب نمایید.

  • در بخش "Event Name" نام Event را تایپ نمایید و در قسمت "Event Category" گزینه "Email" را انتخاب نمایید سپس جهت تعریف شرط برای ایمیل های ارسالی "Event Type" را روی گزینه "Message Sent" قرار دهید.

  • سپس از بخش "Actions" گزینه "Add Action" را انتخاب نمایید.

  • در بخش "Action" گزینه "Add Recipient" را انتخاب نمایید و فیلد "Maximum Frequency" را روی گزینه "None" قرار دهید سپس در فیلد "Recipient" آدرس ایمیلی که قصد دارید تا یک نسخه از ایمیل های ارسالی به آن نیز ارسال گردد را ثبت نمایید و گزینه "Save" را انتخاب نمایید.

  • در پایان مجدد روی گزینه "save" کلیک نمایید تا "Event" ذخیره گردد.

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 14 آبان 1396 8:42:55