پارس دیتا
کد: KB-SW-E2-FA-14
زمان انتشار: چهارشنبه 3 مهر 1392

تنظیمات و موارد استفاده Command List در Mailing List نرم افزار SmarterMail

با استفاده از قابلیت Command List در Mailing List، می توان با ارسال Command های از پیش تعریف شده به لیست پستی، از موارد درخواستی مطلع شد.
جهت تعیین Command List، می توانید طبق موارد ذیل عمل نمائید.
 • جهت ایجاد "Command List" با استفاده از مسیر "http://mail.yourdomain" به صفحه سرویس ایمیل وارد شوید. سپس نام کاربری و کلمه عبور اکانت ایمیل مربوط به نرم افزار "SmarterMail" را در کادر مشخص شده وارد نمائید.
  دقت نمائید Role اکانت ایمیل مورد نظر می بایست Admin باشد. جهت تنظیم Role اکانت ایمیل به Admin، به مورد شماره 21 این لینک توجه نمائید.
 • در این مرحله، نوار ابزار منوی "Setting" را انتخاب و از زیر مجموعه "My Setting" بر گزینه "Mailing Lists" کلیک نمائید، سپس از لیست موجود، Mailing List مورد نظر خود را انتخاب نمائید.
  جهت ایجاد Mailing List در کنترل پنل میزبانی هلم، بر روی این لینک کلیک نمائید.
 • در قسمت System Message لیست Command های قابل استفاده برای Mailing List ایجاد شده قابل مشاهده و ویرایش می باشد.

  help Command: در صورت ارسال ایمیلی با متن Help MailingListName به آدرس ایمیل دریافت کننده Command، متن مشخص شده در قسمت Content از طریق Mailing List برای آدرس ارسال کننده، ایمیل می شود.

  listcommandresponse Command: در صورت ارسال ایمیلی با متن listcommandresponse به آدرس ایمیل دریافت کننده Command، لیست Command های قابل اجرا در Mailing List برای آدرس ارسال کننده، ایمیل می شود.

  setdigestmode Command: در صورت ارسال ایمیلی با متن setdigestmode MailingListName به آدرس ایمیل دریافت کننده Command، ارسال ایمیل از طریق Mailing List به آدرس ایمیل ارسال کننده در چهارچوب Digest انجام می گیرد.

  setstandardmode Command: در صورت ارسال ایمیلی با متن setstandardmode MailingListName به آدرس ایمیل دریافت کننده Command، ارسال ایمیل از طریق Mailing List به آدرس ایمیل ارسال کننده، در چهارچوب پیش فرض و به صورت Standard انجام می گیرد.

  subscribe Command: در صورت ارسال ایمیلی با متن subscribe MailingListName به آدرس ایمیل دریافت کننده Command، آدرس ارسال کننده ایمیل، عضو Mailing List می گردد.

  unsubscribe Command: در صورت ارسال ایمیلی با متن unsubscribe MailingListName به آدرس ایمیل دریافت کننده Command، آدرس ارسال کننده ایمیل، از عضویت Mailing List خارج می گردد.
  آدرس ایمیل دریافت کننده Command به صورت پیش فرض STServ@YOURDOMAIN است که در اینجا STServ@parsdata.info می باشد.
  عبارت MailingListName در Command ها، می بایست به نام Mailing List تغییر یابد.به طور مثال در اینجا، subscribe Command می بایست به صورت subscribe group ارسال گردد.
  لازم به ذکر است Command ها می بایست در قسمت body ایمیل ارسالی به STServ@YOURDOMAIN قرار گیرند و متن نوشته شده در قسمت Subject نادیده گرفته خواهد شد.
آخرین بروزرسانی: سه‌شنبه 9 آبان 1396 16:09:16