پارس دیتا
کد: KB-WP-C2-FA-124
زمان انتشار: دوشنبه 2 مهر 1397

فعال نمودن دریافت رسید ایمیل در زمان ارسال

در نرم افزار Outlook می توانید برای ایمیل های ارسالی خود تحویل رسید و تحویل خواندن ایمیل، توسط کاربر دریافت کننده ایمیل قرار داده تا از رسیدن ایمیل و همچنین خواندن ایمیل توسط کاربر دریافت کننده ایمیل مطمئن شوید. البته بایستی متذکر شویم که این عمل منوط به تایید و ارسال آن توسط کاربر دریافت کننده ایمیل می باشد. هنگامیکه کاربر دریافت کننده، ایمیل را باز و شروع به خواندن می نماید از آن یک تایید می خواهد و کاربر تنها با تایید آن رسید تحویل و خواندن را برای کاربر ارسال کننده ایمیل ارسال خواهد کرد.

اعمال تنظیمات برای تمامی ایمیل های ارسالی:

 • پس از باز نمودن نرم افزار آتلوک روی سربرگ "File" کلیک نمایید.
 • در صفحه لود شده روی گزینه ی "Options" کلیک نمایید.
 • وارد سربرگ "Mail" شده در قسمت "Tracking" به شرح زیر اقدام نمایید.
  - جهت مطلع شدن از دریافت ایمیل های ارسالی توسط شخص گیرنده، تیک گزینه "...Delivery receipt Confirming" را فعال نمایید.
  - جهت مطلع شدن از خوانده شدن ایمیل های ارسالی توسط شخص گیرنده، تیک گزینه "...Read receipt Confirming" را فعال نمایید.
  توجه: این گزینه در صورتی بدرستی عمل خواهد کرد که نرم افزار و یا وب میل شخص گیرنده Read Receipt را پشتیبانی نماید.
  - سپس جهت ذخیره تنظیمات روی گزینه "ok" کلیک نمایید.
 • اعمال تنظیمات برای یک ایمیل در حال ارسال:

 • پس از باز نمودن نرم افزار آتلوک روی گزینه "New Email" جهت ایجاد یک ایمیل جدید کلیک نمایید.
 • سپس وارد سربرگ "Option" شوید.
  - جهت مطلع شدن از دریافت ایمیل ارسالی توسط شخص گیرنده، تیک گزینه "Request a Delivery Receipt" را فعال نمایید.
  - جهت مطلع شدن از خوانده شدن ایمیل ارسالی توسط شخص گیرنده، تیک گزینه "Request a Read Receipt" را فعال نمایید.
  توجه: این گزینه در صورتی بدرستی عمل خواهد کرد که نرم افزار و یا وب میل شخص گیرنده Read Receipt را پشتیبانی نماید.
  -سپس اقدام به نوشتن ایمیل و ارسال آن نمایید.
آخرین بروزرسانی: دوشنبه 2 مهر 1397 9:05:07