پارس دیتا
کد: KB-WP-C2-FA-246
زمان انتشار: دوشنبه 6 تیر 1401

نحوه تغییر وب سرویس در دایرکت ادمین

دایرکت ادمین پنل میزبانی می باشد که به صورت پیش فرض با وب سرویس آپاچی به روی سیستم عامل های لینوکس نصب می گردد، در مواردی که نیاز می باشد، جهت سازگاری اسکریپت سایت ها و یا تکنولوژی های مورد استفاده در سطح برنامه نویسی و پیاده سازی یک سایت، می توان نسخه آپاچی را تغییر داد و یا اینکه به صورت کامل از وب سرویس های دیگر نظیر NginX و LiteSpeed و … به روی سرور استفاده نمود.

ابتدا جهت اینکه بدانید کدام وب سرویس به روی سرور در حال استفاده می باشد می توان با کمک دستورات زیر آن را پیدا نمود.

cd /usr/local/directadmin/custombuild/
./build opt_help | grep webserver
>webserver: apache, nginx, nginx_apache, litespeed, openlitespeed. Current value: openlitespeed. Default value: apache.

نحوه تغییر وب سرور به Apache در دایرکت ادمین

برای این کار ابتدا از طریق SSH به سرور ریموت شوید و به ترتیب دستورات زیر را اجرا نمائید.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set webserver apache
./build php1_mode fastcgi
./build php2_mode fastcgi
./build php3_mode fastcgi
./build php4_mode fastcgi
./build apache
./build php n
./build rewrite_confs

نحوه تغییر وب سرور به Nginx در دایرکت ادمین

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set webserver nginx
./build set php1_mode php-fpm
./build update
./build nginx
./build php d
./build rewrite_confs

نحوه تغییر وب سرور به Nginx+Apache در دایرکت ادمین

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build update_da
./build set webserver nginx_apache
./build nginx_apache
./build rewrite_confs

نحوه تغییر وب سرور به OpenLiteSpeed در دایرکت ادمین

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set webserver openlitespeed
./build set mod_ruid2 no
./build set php1_mode lsphp
./build openlitespeed
./build php n
./build rewrite_confs

نحوه تغییر وب سرور به LiteSpeed در دایرکت ادمین

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set webserver litespeed
./build set php1_mode lsphp
./build set php2_mode lsphp
./build set php3_mode lsphp
./build set php4_mode lsphp
./build litespeed
./build php n
آخرین بروزرسانی: دوشنبه 6 تیر 1401 9:33:14