پارس دیتا
کد: KB-WP-C2-FA-179
زمان انتشار: سه‌شنبه 8 مهر 1399

نحوه تغییر IP در دایرکت ادمین

جهت تغییر IP لایسنس دایرکت ادمین ابتدا می بایست Main IP لایسنس را از طریق نامه نگاری با دایرکت ادمین یا پنلی که در دایرکت ادمین دارید انجام دهید.
 • سپس به مسیر مذکور رفته و دستور ذیل را اجرا نمائید، به عنوان مثال 1234 شماره مشتری Client ID و 56789 لایسنس License می باشد.

  cd /usr/local/directadmin/scripts
  ./getLicense.sh 1234 56789
 • پس از تغییر لایسنس لازم است سرویس دایرکت ادمین خود را مجدد راه اندازی نمائید :

  /etc/init.d/directadmin restart
 • جهت تغییر IP اسکریبت "ipswap.sh" می بایست اجرا گردد که 1.2.3.4 IP قدیمی سرور و 4.3.2.1 IP جدیدسرور می باشد، جهت اجرای این اسکریبت به مسیر زیر رفته و دستور ذیل را اجرا نمائید.

  cd /usr/local/directadmin/scripts
  ./ipswap.sh 1.2.3.4 4.3.2.1
 • پس از تغییرات اعمال شده سرویس های زیر را مجدد راه اندازی "Restart" نمائید :

  /etc/init.d/httpd restart
  /etc/init.d/proftpd restart
  /etc/init.d/exim restart
  /etc/init.d/dovecot restart
آخرین بروزرسانی: سه‌شنبه 8 مهر 1399 9:09:33