پارس دیتا
کد: KB-SD-K1-FA-24
زمان انتشار: دوشنبه 27 خرداد 1398

ایجاد رکوردهای دامنه در DNS سرور در ویندوز

DNS Record ها در یک فایل zone و در DNS سرور، وظیفه تبدیل Url ها به IP آدرس ها را بر عهده دارند . یعنی در واقع این Record ها هستند که عهده دار اصلی تبدیل نام ( FQDN ) به آدرس IP هستند که با توجه به نوع رکوردها و مصارفشان میتواند متفاوت باشد. به عنوان مثال رکوردهای مربوط به Mail Server ها MX و رکورد مربوط به تبدیل نام به آدرس IP در شبکه داخلی A Record می باشد.
 ابتدا از منوي استارت بر روي زبانه administrative tools و از آنجا بر روي DNS کليک نمایید. پنجره جديدي با عنوان مديريت دي ان اس ( DNS Manager ) باز مي گردد، که در قسمت سمت چپ نام سرور خود را مشاهده مي نمایید. مطابق شکل بر روي زبانه کنار آن کليک نمایید تا زيرمنو هاي آن نمايان گردد. Forwad Lookup Zones گزينه بعدي است که مي بايست انتخاب نمایيد.

جهت اطلاع ازایجاد رکوردهای دامنه در DNS Server در ویندوز 2012 مراحل ذيل را دنبال نمایيد:

 • بر روی "Forward Lookup Zone" راست کلیک نموده و  گزينه ناحيه جديد "New Zone" را انتخاب نمایید.
 • در اين مرحله بر روي گزينه " Next"كليك نمایید.
 • در اين مرحله با حفظ آپشن "Primary zone" مجدد " Next"را انتخاب نمایید.
 • حال مي بايست نام دامنه خود را در عنوان "Zone name" وارد نمایید و کليد " Next" را انتخاب نمایيد.
 • در مرحله بعد گزينه "Create a new file with this file name" را انتخاب نمایيد و بر روي گزينه "next" كليك نمایيد.
 • درصورتی که در مورد به روز رساني خودکار يا Dynamic Updates اطلاعاتي نداريد، مي بايست گزينه "Do not allow dynamic updates" را انتخاب نمایيد و بر روي گزينه "next" كليك نمایید.
 • با كليك بر روي گزينه " finish" مراحل را به اتمام برسانيد.
 • در این مرحله به پنجره مديريت DNS بازگشته ايد و با نام دامنه خود يک سند از تنظيمات DNS در اختيار داريد. بر روي دامنه مورد نظر خود کليک نمایید.
 • در قسمت خالي صفحه همانطور که در تصوير مشاهده مي نمایید، راست کليک نموده و گزينه "New host A or AAAA" را انتخاب نمایید.
 • در قسمت پایين IP سرور جديد خود را وارد نموده و گزينه "add host" را انتخاب نمایید.
 • مجدد مطابق تصوير بر روي صفحه خالي راست كليك نموده و گزينه "New Alias-CNAME"را انتخاب نمایید .
 • در اين مرحله مطابق تصوير تنظيمات مربوطه را انجام داده و بر روي گزينه " OK "كليك نمایيد.
 • مجدد مطابق تصوير بر روي صفحه خالي راست كليك نموده و گزينه "New Mail Exchanger "را انتخاب نمایيد .
 • در اين مرحله مطابق شكل در كادر " Domain name" نام دامنه مربوطه و در قسمت " Mail Server "نام ايميل سرور مربوط به دامنه را وارد نمایید و كادر " Mail Server Priority"را مطابق شكل تكميل نموده و بر روي گزينه "OK "كليك نمایيد.
 • مجدد مطابق تصوير بر روي صفحه خالي راست كليك نموده و گزينه " Other New Records "را انتخاب نمایيد .
 • در صفحه جاري گزينه " Text-TXT "را انتخاب نموده و بر روي گزينه " Create Record"كليك نمایيد.
 • تنظيمات را مطابق تصوير انجام داده و بر روي گزينه " OK "كليك نمایيد.
 • مجدد به صفحه "DNS Manager" بازگرديد ، مطابق تصوير رکورد "Name Server-NS" را انتخاب نمایيد.
 • در صفحه جاري تب " Name Servers"را انتخاب نموده و در كادر " Name Server"گزينه مربوطه را انتخاب نموده و بر روي "Edit" كليك نمایيد.
 • در كادر مشخص شده نيم سرور مربوطه را وارد و بر روي "Resolve"كليك نمایيد.
 • در بخش "Ip" را وارد و بر روي گزينه " Ok" كليك نمایيد.
 • مجدد به صفحه " DNS Manager" بازگردید، مطابق تصوير رکورد "Start Of Authority" را انتخاب تا ویرایش نمایید.
 • در اين مرحله بر روي "Start Of Authority" راست كليك نموده و گزينه properties را انتخاب نموده و در مرحله بعد مطابق تصوير از بين تب هاي موجود تب "Start Of Authority" را انتخاب نمایید و تنظيمات را مطابق تصوير انجام داده و بر روي "Ok" كليك نمایید.
آخرین بروزرسانی: دوشنبه 27 خرداد 1398 9:28:50