پارس دیتا
کد: KB-WP-C2-FA-236
زمان انتشار: سه‌شنبه 30 فروردین 1401

نحوه نصب وب سرور Nginx روی DirectAdmin

نحوه نصب وب سرور NGNIX را به روی سرور لینوکسی داریم و در انتها همین دانشنامه نحوه پیکر بندی جهت استفاده دو وب سرور Apache و NGNIX کنار هم را داریم برای این منظور می بایست با کمک یک پروکسی معکوس از دو وب سرور استفاده نمود، به این صورت که از مزایای هر دو وب سرور در کنار هم استفاده نمائیم. از Nginx به عنوان یک وب سرور استاتیک برای محتوای استاتیک ، تصاویر ، CSS ، JS و … بهره برده که باعث کاهش مصرف منابعی مثل RAM و CPU می شود و از وب سرور Apache نیز به عنوان وب سرور داینامیک برای محتوای داینامیک ، Perl ، PHP و … استفاده نمود.

پیش نیاز های نصب NGINX

سیستم عامل : RHEL/Centos ، Debian/Ubuntu

کنترل پنل : دایرکت ادمین

وب سرور Apache : ورژن 2 یا بالاتر

PHP : ورژن 5 یا بالاتر همراه با Ioncube loader و curl

Suhosin : غیرفعال

safe_mod : خاموش

Ioncube Load : فعال

 • ابتدا می بایست بررسی نمائید، که اگر از Custombuild 1 استفاده می نمائید آنرا در دایرکت ادمین به CustomBuild 2.0 ارتقا دهید، دستورات زیر ورژن CustomBuild را نمایان می سازد.

  cd /usr/local/directadmin/custombuild
  ./build version
  
 • در صورتی که نیاز به بروزرسانی به CustomBuild 2.0 می باشد، دستورات زیر را به ترتیب اجرا نمائید.

  cd /usr/local/directadmin
  mv custombuild custombuild_1.x
  wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
  tar xvzf custombuild.tar.gz
  cd custombuild
  ./build

نصب NGNIX

 • جهت تغییر وب سرور از Apache به NGNIX می بایست دستورات زیر را به به ترتیب اجرا نمائید.

  cd /usr/local/directadmin
  ./build set webserver nginx
  ./build set php1_mode php-fpm
  
 • سپس جهت کامل شدن این روند دستورات زیر را به ترتیب اعمال نمائید.

  ./build update
  ./build update
  ./build all d
  ./build rewrite_confs
  /sbin/service nginx restart
  

نصب NGNIX بدون حذف Apache

با کمک دستورات زیر می توانید وب سرور NGNIX را در کنار Apache با هم نصب نمائید.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set webserver nginx_apache

پیکربندی Reverse proxy

سپس با دستورات زیر پروکسی معکوس را ایجاد نموده به این علت که هر دو وب سرور ها با هم نمی توانند به روی پورت 80 قرار داشته باشند، می توان Nginx را روی پورت 80 قرار داد و وب سرور Apache را بر روی پورت دیگری تنظیم نمود تا Nginx درخواست های داینامیک را برای Apache بر روی این پورت انتقال دهد.

./build update
./build all d
./build rewrite_confs
آخرین بروزرسانی: سه‌شنبه 30 فروردین 1401 9:37:49