پارس دیتا
کد: KB-WP-C2-FA-227
زمان انتشار: چهارشنبه 26 آبان 1400

نحوه ریستارت نمودن فضا و پهنای باند دایرکت ادمین

گاهی پیش می آیدکه فضای میزبانی در دایرکت ادمین به صورت حقیقی نمایش داده نمی شود و همچنین در زمان تعیین شده پهنای باند کاربران دایرکت ادمین به روز نمی گردد که با دستورت ذیل این مورد قابل رفع می باشد.


1- برای رفع این مورد می توان از دستورات ذیل استفاده نمود.


1. echo 'action=reset&value=all' >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

2. echo "action=cleanreset&value=all" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
3. /usr/local/directadmin/dataskq d
4. echo "action=tally&value=all" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
5. 10 0 * * * root echo 'action=tally&value=all' >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
6. 10 */4 * * * root echo 'action=tally&value=all' >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
7. service crond restart

2- در صورتی که نیاز می باشد تنها برای یک کاربر پهنای باند را Reset نمائید، طبق دستور ذیل نام اکانت مورد نظر را جایگزین "USERNAME" نمائید.


echo 'action=reset&value=USERNAME&type=user' >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 26 آبان 1400 9:18:30