پارس دیتا
کد: KB-WP-C2-FA-170
زمان انتشار: دوشنبه 5 اسفند 1398

نحوه فعال سازی File storage در Smarter Mail

گاهی پیش آمده که نیاز دارید در Smarter Mail یک فایل بارگذاری نمایید، این مورد از بخش File Storage در Smarter Mail امکان پذیر می باشد.

  • ابتدا در مسیری که Smarter Mail نصب شده است وارد شوید و به محل فایل Web.config مراجعه نمایید، مسیر به طور پیش فرض به شرح ذیل می باشد.


    C:\Program Files\SmarterTools\SmarterMail\MRS

  • پس از باز نمودن فایل Web.config خط ذیل را پیدا نموده و مقدار 127.0.0.1 را به IPC تغییر دهید.


    <add key="MailServiceAddress" value="127.0.0.1">
    در نظر داشته باشید که اگر در قسمت Value مقدار مورد نظر را تغییر دادید اما مورد رفع نشد، جایگزین مقدار ذکر شده IP سرور را قرار دهید
    اگر به روی سرور از IIS7 استفاده می نمایید می بایست حالت Application Pool را به روی integrated mod قرار دهید.
آخرین بروزرسانی: دوشنبه 5 اسفند 1398 9:43:45