پارس دیتا
کد: KB-SW-C2-FA-37
زمان انتشار: سه‌شنبه 1 مرداد 1398

مشاهده تنظیمات PHP

همواره اطلاع از تنظیمات PHP بر روی سرور میزبانی برای برنامه نویسان و طراحان سایت نکته مهمی بوده است و روش های متفاوتی جهت اطلاع از این تنظیمات وجود دارد. در ادامه چندین روش برای مشاهده این تنظمیات معرفی شده است.

توابع PHP به شکل کد و در قالب یک فایل اجرائی PHP مانند info.php بر روی فضای میزبانی اجرا می گردند و از طریق مرورگر اینترنتی نتیجه اجرای آنها قابل مشاهده می باشد.

پس ابتدا در میزبانی خود یک فایل PHP ایجاد نمایید (مانند : info.php) سپس کدهای مورد نظر را در آن فایل قرار دهید (میتوان با ویرایش کردن فایل (Edit) از طریق کنترل پنل میزبانی کدها را درون فایل قرار داد ) و در آخر برای اجرا شدن کدها می بایست با استفاده از یک مرورگر اینترنتی (مانند: chorme ، FireFox و غیره) آن را فراخوانی نمود و نتیجه را در همان صفحه مشاهده نمایید (مانند لود آدرس parsdata.ir/info.php که باعث اجرای فایل info.php بر روی میزبانی parsdata.ir می گردد).

همچنین میتوان فایل info.php را در سیستم شخصی خود (local) ایجاد نمود و سپس آن را بر روی میزبانی آپلود نمود.


 • اولین و مهمترین تابع جهت نمایش تنظیمات PHP، تابع ()phpinfo است که طریقه استفاده از آن به شرح زیر می باشد.

  این تابع تمامی تنظیمات PHP را به طور دسته بنده شده نمایش می دهد.

  
  <?php
   phpinfo();
  ?>
  
 • تابع دیگر جهت نمایش تنظمات PHP، تابع ()get_loaded_extensions است که طریقه استفاده از آن به شرح زیر می باشد.

  این تابع نام تمام ماژول های وارد شده و قرار داده شده در PHP را نمایش می دهد.

  
  <?php
   echo "<pre>";
    print_r(get_loaded_extensions());
   echo "<pre/>";
  ?>
  
 • تابع دیگر جهت نمایش تنظیمات PHP، تابع ()get_defined_functions است که طریقه استفاده از آن به شرح زیر می باشد.

  این تابع نام تمام function های تعریف شده در PHP را نمایش می دهد.

  
  <?php
   echo "<pre>";
  function myrow($id, $data)
  {
    return "<tr><th>$id</th><td>$data</td></tr>\n";
  }
  
  $arr = get_defined_functions();
  
  print_r($arr);
   echo "<pre/>";
  ?>
  
 • تابع دیگر جهت نمایش تنظیمات PHP، تابع ()extension_loaded است که طریقه استفاده از آن به شرح زیر می باشد.

  این تابع برای بررسی لود شدن و عدم لود شدن یک ماژول خاص در PHP می باشد. برای مثال کد زیر بررسی می نماید که آیا ماژول xml در PHP سرور لود می گردد یا خیر؛ در صورت لود شدن پیغام Extension found و در صورت عدم لود شدن پیغام Extension not found نمایش داده می شود.

  
  <?php
   if (extension_loaded("xml")) {
     echo "Extension found";
   } else {
     echo "Extension not found";
   }
  ?>
  
 • تابع دیگر جهت نمایش تنظیمات PHP، تابع ()function_exists است که طریقه استفاده از آن به شرح زیر می باشد.

  این تابع برای بررسی وجود و عدم وجود یک function خاص در PHP می باشد. برای مثال کد زیر بررسی می نماید که آیا function به نام  xml_parse در PHP سرور موجود است یا خیر. در صورت لود شدن پیغام functions are available و در صورت عدم لود شدن پیغام functions are not available نمایش داده می شود.

  
  <?php
   if (function_exists('xml_parse')) {
     echo "functions are available.";
   } else {
     echo "functions are not available.";
   }
  ?>
  
 • تابع دیگر جهت نمایش تنظیمات PHP، تابع ()get_extension_funcs است که طریقه استفاده از آن به شرح زیر می باشد.

  این تابع نام تمام function های تعریف شده در یک ماژول خاص را نمایش می دهد. برای مثال کد زیر تمامی توابع تعریف شده در ماژول XML را نمایش می دهد.

  
  <?php
   echo "<pre>";
    print_r(get_extension_funcs("xml"));
   echo "<pre/>";
  ?>
  
آخرین بروزرسانی: سه‌شنبه 1 مرداد 1398 9:11:16