پارس دیتا
کد: KB-WP-C2-FA-204
زمان انتشار: دوشنبه 17 آذر 1399

تنظیم دامنه مجازی روی لوکال هاست

نرم افزار XAMPP و WAMP قابلیت ایجاد یک سرور مجازی در کامپیوتر را دارند، در واقع یک پکیج حاوی ۳ نرم‌افزار اصلی زیر می باشد که ممکن است نرم‌افزارهای دیگری هم بسته به نیاز کاربر نصب نماید:

• وب سرور apache
• پایگاه داده mysql همراه با کنترل پنل phpmyadmin
• مفسر php
 • با با توجه به نرم افزار سرور مجازی که استفاده می‌نمائید، به یکی از مسیرهای زیر مراجعه نمائید و فایل "httpd-vhosts.conf" را با یک نرم‌افزار ادیتور متن باز نمائید.

  Xampp → apache/conf/extra
  Wamp → bin/apache/conf/extra
 • اگر از نرم افزار "Xampp" استفاده می‌نمائید، در انتهای فایل کد زیر را کپی نمائید:

  
    ServerAdmin admin@your-domain.com
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/your-dir"
    ServerName your-domain.com
    ErrorLog "logs/your-domain.com-error.log"
    CustomLog "logs/your-domain.com-access.log" common
  
 • اما اگر از نرم افزار "Wamp" استفاده می‌ نمائید، در انتهای فایل کد زیر را کپی نمائید:

  
  ServerAdmin admin@your-domain.com
  DocumentRoot "c:/wamp/www/your-dir"
  ServerName your-domain.com
  ServerAlias your-domain.com
  ErrorLog "logs/your-domain.com-error.log"
  CustomLog "logs/your-domain.com-access.log" combined
  

  توجه کنید که سرور مجازی شما دقیقا در چه مسیری نصب شده است.

 • به مسیر زیر رفته و فایل "hosts" را با یک ادیتور متن باز نمائید.

  C:/Windows/System32/drivers/etc

  توجه: ممکن است که این فایل "Hidden" باشد، پس فایل‌های "Hidden" سیستم را نمایان نمائید.

  در انتهای فایل خط زیر را اضافه نمائید:

  127.0.0.1 your-domain.com

  این فایل فقط در "mode administrator" ویرایش می‌گردد و نیاز می باشد تا ادیتور متن را با استفاده از "Run As Administrator" اجرا نمائید، قبل از ویرایش این فایل آنتی‌ویروس را غیرفعال کنید.

 • سرویس "apache" سرورمجازی را ریست نمائید، تا تغییرات اعمال گردد.

  [root@crscentos4 ~]# service httpd restart

  اگر مراحل ذکر شده را طی نمودید اما دامنه مجازی درست کار ننمود حتما سری به فایل "httpd.conf" وب‌سرور apache بزنید و اگر کاراکتر "#" ابتدای خط "LoadModule alias_module modules/mod_alias.so" بود از ابتدای خط حذف گردد، که دامنه مجازی به درستی کار نماید.

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 17 آذر 1399 8:59:34