پارس دیتا
کد: KB-WP-C2-FA-130
زمان انتشار: شنبه 19 آبان 1397

رفع خطا unable to connect to any of the specified MYSQL hosts

گاهی اوقات در زبان برنامه نویسی ASP.NET با خطای "unable to connect to any of the specified MYSQL hosts" مواجه می شوید که راهکار رفع این خطا به شرح ذیل می باشد.

جهت رفع مشکل خطایی که در تصویر مشخص می باشد، تنها می بایست قطعه کدی را درفایل Web.Config قرار دهید تا مورد مرتفع گردد.

شایان ذکر است، در Web.config یک سوئیچ با نام "<system.web>" وجود دارد، که می بایست این قطعه کد داخل این سوئیچ قرار گیرد.
<system.web>
 <sitemap>
  <providers>  
    <remove name="MySqlSiteMapProvider">
  </remove></providers>
 </sitemap>
</system.web>
آخرین بروزرسانی: شنبه 19 آبان 1397 9:02:32