پارس دیتا
کد: 255
زمان انتشار: دوشنبه 26 مهر 1400 11:15:03

اختلال در سرور میزبانی اختصاصی به آدرس 185.128.81.175 (برطرف شده)

سرور میزبانی اختصاصی به آدرس 185.128.81.175 با اختلال در دسترسی مواجه شده که این موضوع از سمت کارشناسان پارس دیتا تحت بررسی است.
آخرین بروزرسانی: شنبه 15 آبان 1400 10:19:43