پارس دیتا
کد: 266
زمان انتشار: دوشنبه 1 خرداد 1402 14:07:20

اختلال در اینترنت زیرساخت (برطرف شده)

در تاریخ 1402/03/01 از ساعت 12:00 تا 16:00 به دلیل اختلال در  بستر اینترنت زیرساخت با قطعی موقت روبرو می باشیم.
مورد در حال حاضر برطرف گردید.
آخرین بروزرسانی: دوشنبه 1 خرداد 1402 17:19:26