پارس دیتا
کد: 252
زمان انتشار: یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 11:54:55

اختلال در اینترنت زیرساخت (برطرف شده)

در تاریخ 1396/02/03 از ساعت 11:00 به دلیل اختلال در  بستر اینترنت زیرساخت با قطعی موقت روبرو می باشیم.
آخرین بروزرسانی: یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 10:53:22