پارس دیتا
کد: 255
زمان انتشار: یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 10:56:51

اختلال در اینترنت زیرساخت در مورخ 1396/02/18 (بر طرف شده)

احتراما به استحضار می رساند پیرو اطلاع شرکت ارتباطات زیرساخت ، در تاریخ 1396/02/18 از ساعت 13:30 الی 16:30 در مسیر GW بین الملل احتمال اختلال وجود خواهد داشت.
پس از پیگیری کارشناسان شرکت مخابرات، اختلال موجود به روی اینترنت مرتفع گردید.

آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 10:03:06