پارس دیتا
کد: 258
زمان انتشار: دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 14:40:39

احتمال اختلال سرویس در ارتباطات بین الملل(برطرف شده)

پیرو اعلام شرکت زیرساخت به دلیل اجرای عملیات DOWN TIME دیتا در خارج از کشور، بر روی تعدادی از ارتباطات بین الملل کشور در تاریخ ها و ساعات مندرج در ذیل احتمال اختلال و قطعی وجود خواهد داشت ؛


Start Time and date: 00:30(tehran) 22 May 2018
  End Time and date: 07:30(tehran) 22 May 2018

  Start Time and date: 00:30(tehran) 23 May 2018
  End Time and date: 07:30(tehran) 23 May 2018

  Start Time and date: 00:30(tehran) 30 May 2018
  End Time and date: 07:00(tehran) 30 May 2018

  Start Time and date: 00:30(tehran) 01 Jun  2018
  End Time and date: 07:30(tehran) 01 Jun 2018


پس از پیگیری کارشناسان شرکت مخابرات، اختلال موجود به روی اینترنت مرتفع گردید.


آخرین بروزرسانی: یکشنبه 20 خرداد 1397 14:22:06